Camí natural del Segre i embassament d'Utxesa

22.3Km +217m