Capafonts - el Grau - Puig Pelat - la Creu Trencada - Picorandan

14.7Km +694m