Mausoleu de Ramon Folch de Cardona i Convent de Sant Bartomeu