Kremlin: Catedrals de l'Assumpció, la de l'Anunciació i la de l'Arcàngel Sant Miquel

4.8Km +88m