Serra de Sant Gervàs: el Portús - l'Avedoga d'Adons - Pala del Teller

14.9Km +1412m