Montserrat: Les Agulles i els Frares Encantats

9Km +999m