Castell i Església de Sant Miquel de Montmagastre - Lo Foranico - Balma de la Penya del Donzell

4.6Km +337m