Foradada - Penyes del Mania - Rubió de Dalt - Rubió del Mig - Castellons Grosses

14.6Km +661m