Sanaüja - Falconera - Ribelles pel camí de les Escots

9.5Km +370m