Corçà - Esquerda del Graller - Castell de Sant Llorenç

9.5Km +779m