Pica de Cerví de Durro - Cap dels Vedats d'Erta - Corronco - Estany de Durro

16.4Km +1292m