Mare de Deu del Castell - Vilanova de la sal - Fontanelles

15.4Km +715m