Capafonts - Motllats - Pont de Goi - Cova de les Gralles - Font de la Lludriga

9.6Km +549m