Bellpuig - La Seu Vella pel camí de Sant Jaume

75.7Km +319m